Crafty

Kreativni rad, posebice izrade rukotvorina, sve je prisutniji na tržištu u Bosni i Hercegovini (najčešće među ženama). Projekat CRAFTY kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a financira Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih država (Department of State), za cilj ima ekonomsko osnaživanje žena iz Čitluka, Mostara i Sarajeva kroz ohrabrivanje ove skupine da registrira svoje obrte i pridruži se tržištu.

Problemi koji se ovim projektom pokušavaju riješiti su sljedeći:

mali kapaciteti organizacija koje okupljaju proizvođače/ice rukotvorina, nizak nivo znanja i informacija nezaposlenih žena koje proizvode rukotvorine, nelegalna prodaja rukotvorina, te obeshrabrujuće okruženje za rad preduzetnika/ica .

REZULTATI

Ovim projektom postići će se sljedeći rezultati: povećan nivo znanja i vještina najmanje 60 žena, stvorena/poboljšana najmanje tri mehanizma dugoročne podrške, najmanje 9 žena registrirat će svoje obrte, smanjena ilegalna prodaja rukotvorina, poboljšana ponuda za turiste/kinje, povoljnije okruženje za žene u rukotvorinama u dva kantona (Hercegovačko-neretvanski kanton i Kanton Sarajevo), veća svijest i razumijevanje šire javnosti o važnosti ekonomskog osnaživanja žena i važnosti rukotvorina, poboljšane veze turističkih agencija i lokalnih vlasti u polju prodaje ručno izrađenih suvenira.

AKTIVNOSTI

Ovaj projekt podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

  • Analiza trenutne pravne situacije u vezi s osnivanjem obrta i prodajom rukotvorina u oba kantona (HNK i Kanton Sarajevo)
  • Treninzi za nezaposlene žene koje se bave rukotvorinama (teme Marketing i pozicioniranje na tržištu, registriranje i vođenje obrta), jedan za organizacije koje okupljaju proizvođače/ice rukotvorina (vezano za prodaju proizvoda i pružanje podrške članovima i članicama).
  • Izrada vodiča „Korak po korak kroz pravni labirint registracije obrta“
  • Savjeti – osim obuke i vodiča, izgradnja kapaciteta uključivat će najmanje 50 pitanja i odgovora o različitim aspektima rada u ovom sektoru
  • Konkurs za nove suvenire tri regije
  • Konferencija
  • Sajmovi
  • Medijska kampanja

LOKACIJA

Projektom se obuhvaćaju šira područja Čitluka (Međugorje), Mostara i Sarajeva, dok će zagovaračka kampanja biti implementirana u dva kantona: Hercegovačko-neretvanski i Kanton Sarajevo.

Implementacija projektnih aktivnosti u Čitluku i Mostaru odvija se uz suradnju sa Općinom Čitluk i Obrtničkom  Komorom HNK/Ž. Projektna koordinatorica i kontakt osoba za regiju Hercegovine je Lucija Ostojić, e-mail: lucija.acrobat.bh@gmail.com.