JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za odabir korisnika sredstava tekućih transfera-grant za 2016. godinu – Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta FBiH

Projekt 1. Izgradnja poduzetničkih zona 2.000.000,00 KM
Projekt 2. Poticaj inovatorima-pojedincima 27.000,00 KM
Projekt 3. Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja 63.000,00 KM
Projekt 4. Poticaj udruženjima obrtnika 100.000,00 KM
Projekt 5. Izgradnja inovativnog gospodarstva uvođenje standarda, osiguranje CE znaka, inovacije ISO 200.000,00 KM
Projekt 6. Poticaji tradicionalnim i starim obrtima 230.000,00 KM
Projekt 7. POticaji novoosnovanim subjektima 250.000,00 KM
Projekt 8. Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite 270.000,00 KM

 

PRAVO UČEŠĆA:
a) mikro,mali i srednji subjekti malog gospodarstva
b) obrtnici registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima “Sl.novine FBiH” br. 35/09, Uredom o vezanim i posebnim obrtima, te obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Uredbom o zažtiti tradicionalnih zanata
c) udruženja poduzetnika i obrtnika,
d) obrazovno – istraživačke institucije,
e) jedinice lokalne samouprave,
f) fizičke osobe – inovatori,
g učenici/ za stipendiranje

SADRŽAJ PRIJAVE:

– Zahtjev za projekt
– Obrazac projekta
– Ostali prilozi

Leave a Reply

Obrtnička komora HNK/Ž

Obrtnička komora Hercegovačko-neretvanskog kantona je samostalna, nevladina, javno-pravna, stručno-poslovna organizacija obrtnika koja u skladu sa Zakonu o obrtu obavljaju obrt