Međunarodna Konferencija u Mostaru

Dana 15.09.2017 u Mostar u gradskoj vjećnici održana je međunarodna Konferencija pod nazivom ”Zanati-prošlost, sadašnjost, budućnost”.

Na Konferenciji su sudjelovali gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, predstavnik Vlade HNŽ/K Veselko Čerkez, predstavnik UNESCO BIH Siniša Šešum, Federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović, Regionalni ured OWHC Rafael Perez, Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, predstavnici Hrvatske gospodarske komore, te predstavnici udruženja i obrtničke komore HNŽ/K.

Predsjednik Obrtničke Komore HNŽ/K Aner Kruškonja na Konferenciji je prezentirao temu ”Rad i uloga komore, stanje u zanatstvu-unapređenje i zaštita istih”. Na gore pomenutoj Konferenciji predstavljen je projekt OWHC-a ”Zanati-vizualna kontaminacija”.

Cilj ovoga projekta je promocija tradicionalnog zanatstva gradova sa svjetskim naslijeđem i omogućavanjem vizualne dekontaminacije povijesnih jezgara. Ovaj program obuhvaća prostor cijelog mediterana.

Slijedeća konferencija će se održati u Vigu u Španjolskoj, a naredne konferencije bi se održavale u Grčkoj, Italiji, a u programu je i posjeta Južnoj Koreji.