OBAVIJESTo održavanju XXI. Redovne izvještajne godišnje sjedniceSkupštine Obrtničke komore HNŽ/K

Na temelju Članka 21. Stavka 9. Statuta Obrtničke komore HNŽ/K, te Poslovnika o radu Skupštine Obrtničke komore HNŽ/K, Predsjednik Skupštine Obrtničke komore HNŽ/K donio je Odluku o održavanju Skupštine, te ovim putem objavljuje:

OBAVIJEST

o održavanju XXI. Redovne izvještajne godišnje sjednice

 Skupštine Obrtničke komore HNŽ/K

XXI. Redovna izvještajna sjednica Skupštine Obrtničke komore HNŽ/K će se održati u subotu, 9.3.2024. godine, u Mostaru, hotel Amicus ( na samom raskrižju ulaska u Mostar iz pravca Sarajeva, preko puta INA benzinske postaje ), s početkom u 11,00 sati.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Utvrđivanje kvoruma,
 2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Obrtničke Komore HNŽ/K,
 4. Pozdrav gostiju,
 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Obrtničke komore HNŽ/K u 2023. godini,
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o financijskom poslovanju u 2023. godini,
 7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu U.O. Komore u toku 2023. godine,
 8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu N.O. Komore u toku 2023. godine,
 9. Razmatranje i usvajanje plana i programa rada Komore za 2024. godinu,
 10. Razmatranje i usvajanje financijskog plana i programa Komore za 2024. godinu,
 11. Imenovanje četiri predstavnika Obrtničke komore HNŽ/K za Skupštinu Obrtničke komore FBiH,
 12. Imenovanje novog člana Upravnog odbora,
 13. Razno .

Sudjelovanje u radu i odlučivanje u Skupštini

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanja u Skupštini imaju članovi izabrani na Izbornoj Skupštini održanoj 28.10.2023. godine.

Dopuna dnevnog reda

Član Skupštine ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine  koja je sazvana, najkasnije osam dana prije dana održavanja Skupštine.

Uvid u materijale i isprave.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine dostaviti će se članovima Skupštine najkasnije deset dana prije održavanje Skupštine.

Članovi Skupštine dužni su kod sebe imati osobnu iskaznicu radi identifikacije, te je potrebno da budu nazočni u prostorijama održavanja Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određenog za održavanje Skupštine.

Mostar, 7.2.2024. godine

                                                                                         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                    Vladimir Elez