OKRUGLI STO NA TEMU “OBRTNIŠTVO U HNK I PRAVCI RAZVOJA”

OKRUGLI STO NA TEMU “OBRTNIŠTVO U HNK I PRAVCI RAZVOJA”, TE ZNAČAJ I PRAVCI RAZVOJA OBRTNIŠTVA I OBRTNIČKE KOMORE HNK

U okviru sajamske aktivnosti na sajmu održanom u općini Prozor-Rama Ministarstvo privrede HNK, te Obrtnička komora HNK, zajedno sa općinom Prozor-Rama organizovali su okrugli stol sa temom “Obrtništvo u HNK – aktuelna problematika i pravci razvoja”, te “Značaj i pravci razvoja obrtništva i obrtničke komore HNK”.

Predstavnica Ministarstva privrede gđa Babović  održala je prezentaciju “Obrtništvo u HNK – aktuelna problematika i pravci razvoja”. Cilj je bio  i tješnja saradnja sa jedinicama lokalne samouprave, osvrnuti se na tekuću problematiku stanja obrtništva u HNK, te kako istu prevazići. Prema statistici Ministarstva prezentirani su podaci: broj obrta po općinama u HNK, vrste obrtničke djelatnosti, istaknuto je da najveći broj obrta otpada na uslužne djelatnosti 70 %, proizvodne 20 %, te na stare i tradicionalne obrte 5%. Iako stari obrti nemaju veliku težinu u proizvodnom  i razvojnom segmentu, svakako je i više nego značajana njihova uloga u razvoju turizma.
Predsjednik Komore gospodin Bevanda istakao je ulogu i značaj razvoja obrtništva jednog društva, te snagu koju ono nosi sa sobom. Dovoljno je istaknuti prednosti i nedostatke kad jedan obrt radi i kada je prisiljen ugasiti svoj obrt. Ukoliko isti funkcioniše koristi ima i sam obrtnik, obitelj kao i društvo,odnosno država samom uplatom doprinosa i raznih poreza.

Ukoliko obrt ne egzistira ni obrtnik, a niti država nemaju koristi od istoga, državi se ne uplaćuju porezi, a obrtnik se nalazi ili na Zavodu za zapošljavanje ili je socijalni slučaj u društvu. Istaknute su prednosti novog Zakona o obrtu, odnosno prednosti kod otvaranja, kao i kod zatvaranja obrta.
Cilj istog jeste informisati što veći broj obrtnika o značaju gore pomenutih institucija, koje su  između ostalog i njihovi servisi, analizirati trenutno stanje obrtništva na području općine Prozor-Rama, kao i  Kantona, problematiku obrtnika u svakodnevnom poslovanju, te predložiti mjere za unapređenje i razvoj obrtničke djelatnosti. Poseban akcent je stavljen i na stare i tradicionalne obrte, a kako u općini Rama egzistira   značajan broj takvih, pogotovo izrada narodnih nošnji karakterističnih za područje općine Rama. Uspostavljena je tješnja saradnja Komore i takvih udruženja.

Leave a Reply