Obrtnička komora HNK/Ž je institucija  koja sa ostalim komorama u Federaciji BiH čini jedinstven komorski sistem. Radimo na stvaranju privrednog ambijenta koji će omogućiti i postići efektivnije i efikasnije poslovanje obrtnika.

Program rada

Obrtnička komora HNK/Ž zajedno sa ostalim kantonalnim/županijskim komorama, te Federalnom obrtničkom komorom, trebaju da budu vodeća institucija u promovisanju, predstavljanju zastupanju i povezivanju obrtnika malih i srednjih preduzeća sa privrednim subjektima u zemlji i svijetu.
Obrtnička komora u saradnji sa vlastima HNK/Ž treba da stvara povoljan ambijent za razvoj i rast obrtništva.
Treba da postanemo institucija koja  pruža kvalitetne  usluge na nivou komora u Evropi  i koja će po tome biti prepoznatljiva za svoje članastvo.
Za postizanje ovih ciljeva i za takvo djelovanje moramo  obezbjedi najprofesionalniju stručnu službu te obezbjedi finansiranje svih svojih zadataka i projekata.