Day

July 28, 2022
Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH ( Službene novine FBiH, broj 75/21) koji je stupio na snagu 01.10.2021. godine ostavljeno je razdoblje od godinu dana za usklađivanje rješenja obrtnika, na temelju Članka 82. Stavak 1. Ovim putem molimo sve obrtnike koji do sada nisu uskladili svoja rješenja sa novim Zakonom da to učine do...
Read More