Day

September 10, 2022
Obrtnička komora Fderacije Bosne i Hercegovine  održala  je  više radnih sastanaka s Federalnim ministarstvom Razvoja poduzetništva i obrta na temu primjene Zakona o zaštiti na radu u FBiH vezan za obrtnike u FBiH. Predstavnici Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine održali su zadnji sastanak 18.7.2022.god.  u Zgradi Vlade FBiH u Sarajevu   Ministrom Federalnog ministarstva razvoja,...
Read More