Kandidatska lista za vezane obrte, stare i tradicionalne obrte i srodne djelatnosti Skupštine Obrtničke komore HNŽ/K

 

 

Kandidatska lista za vezane obrte, stare i tradicionalne obrte i srodne djelatnosti Skupštine Obrtničke komore HNŽ/K

 

 

VEZANI OBRTI

 

  1. KANDIDATI B) ZAMJENICI
1. JURIĆ DAVORKA 1. DŽIDIĆ HELENA
2. MANDIĆ GORDAN 2. ČAJDIN ILIJAS
3. HALILOVIĆ SANDA 3. TOPALOVIĆ AJLA
4. EMRLA MUHAREMI 4. MRGAN NAJLA
5. ĆORIĆ MARIO 5. GUBELJIĆ IVANA
6. BJELOPERA ILIJA 6. DODIG BORKA
7. KOLJNREKAJ NIK 7. KONJEVOD RUŽA
8. MARIĆ NIKOLA 8. MASLAĆ ŽELJKO
9. SUŠIĆ DALIBOR 9. PEHAR LUKA
10. IVANKOVIĆ VINKO 10. MARTINOVIĆ DRAGO
11. CVITANOVIĆ MARINKO 11. MARKEŠIĆ MARKO
12. ČULE DAMIR 12. ČAMO AZRA
13. DEMIROVIĆ MIRALEM 13. MAKSUMIĆ HARIS
14. BAJRAMOVIĆ MINELA 14. FALADŽIĆ SALKO
15. UDOVIČIĆ MATEJ 15. KRUŠKONJA ALEM
16. PROLETA ANTONIO 16. ĆAVAR MAJA
17. ELEZ VLADIMIR 17. PULJIĆ JOSIP
18. MILINKOVIĆ LJUBO 18. DOKO STOJAN
19. GAGULA DŽEVAD 19. DŽAJIĆ SENAID

 

 

 

 

 

 

 

 

STARI I TRADICIONALNI OBRTI

 

 

 

 

  1. KANDIDATI B) ZAMJENICI
1. RATKUŠIĆ MIRALEM 1. ZELE MEHMED
2. PANDUR EDIN 2. BRKIĆ ESAD
3. MAKSUMIĆ ADEM 3. ČIŠIĆ ESAD
4. VEJZOVIĆ ADNAN 4. KOLUKČIJA OMER
5. BEHRAM EMIL 5. TINJAK HATIDŽA

 

 

 

 

SRODNE DJELATNOSTI

 

 

A)KANDIDATI                                            B)ZAMJENICI

1. IMAMOVIĆ ĆAMILA 1. ZUKIĆ SANJA
2. PERUTINA SLAVKO 2. PERUTINA IVAN
3. GOSTO MEDINA 3. BEŠO SELMA
4. KOSANIĆ GORAN 4. ZLOMUŽICA FATIMA
5. ŠANJEVIĆ KUSSMAUL ZEJNA 5. BEĆIROVIĆ HADŽIRA

 

 

 

KOORDINATOR

Miro Volarić