Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju

Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju kliknite OVDJE