Category

Zakonska regulativa
Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta FBIH(izmjena) kliknite OVDJE
Read More
Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta FBIH kliknite OVDJE
Read More
Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju kliknite OVDJE
Read More
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra suglasnosti kliknite OVDJE
Read More
Pravilnik o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona kliknite OVDJE
Read More
1 2